1145/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen (610/1999) 13 c §:n 12 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 809/2003,

muutetaan 13 c §:n 11 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 809/2003, ja

lisätään asetukseen uusi 13 f § seuraavasti:

13 c §
Järjestyslakia koskevat rikkomukset

Järjestyslain (613/2003) rikkomisesta voidaan määrätä rikesakko seuraavasti:


11) 15 §:n 1 momentissa säädetyn kiellon vastaisesta ratsastamisesta tai ajamisesta 20 euroa.

13 f §
Toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet ja aineet

Vähäisestä rikoslain (39/1889) 41 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja vähäisestä mainitun luvun 7 §:ssä tarkoitetusta toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle voidaan määrätä 35 euron rikesakko.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011.

  Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Jussi Matikkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.