1135/2011

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1169/2009) 6 §:n 3 momentti, 10 §:n 2 momentti ja liitteen 2 kohta  sellaisina kuin niistä on 10 §:n 2 momentti asetuksessa 894/2010, seuraavasti:

6 §
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot

Teleyritys, jolla on oikeus GSM-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 880—915 MHz ja 925—960 MHz sekä 1 710—1 785 MHz ja 1 805—1 880 MHz, voi käyttää näitä taajuuksia samassa laajuudessa myös kolmannen sukupolven matkaviestintoiminnan harjoittamiseen UMTS-, LTE- ja Wimax-tekniikalla.

10 §
Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat lisäksi taajuusalueet 2 500—2 690 MHz valtakunnallisesti sekä taajuusalueet 3 410—3 590 MHz ja 3 600—3 800 MHz alueellisesti.



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011.   

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2011

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Lainsäädäntöneuvos
Maaret Suomi

Liite

Toimiluvanvaraiseen teletoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoimintaan varattujen taajuusalueiden käyttörajoitukset


2 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö toisen sukupolven matkaviestinverkoissa

Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön 1 kohdassa määritellyillä alueilla:

Alue A, B, C, E ja F: taajuudet 1732,5 – 1737,5 MHz / 1827,5 – 1832,5 MHz (GSM-radiokanavat 624 – 648) sekä taajuudet 1782,3 – 1784,9 MHz / 1877,3 – 1879,9 MHz (GSM-radiokanavat 873 – 885).

Alue D: taajuudet 1731,7 – 1738,3 MHz / 1826,7 – 1833,3 MHz (GSM-radiokanavat 620 – 652) sekä taajuudet 1781,7 – 1784,9 MHz / 1876,7 – 1879,9 MHz (GSM-radiokanavat 870 – 885).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.