1081/2011

Annettu Helsingissä  20 päivänä lokakuuta 2011

Valtioneuvoston asetus  rikosrekisteriasetuksen 2 ja 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan rikosrekisteriasetuksen (772/1993) 2 §:n 1 momentti sekä 9 §, sellaisena kuin niistä on 9 § asetuksessa 678/2001, seuraavasti:

2 §

Rikosrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

 1) henkilön nimi, henkilötunnus ja kansalaisuus;

2) tuomioistuimen nimi ja ratkaisupäivä;

3) syyksi luettu rikos, tekoaika ja rangaistus;

4) rikoslain 6 luvun 12 §:n nojalla rangaistukseen tuomitsematta jättäminen;

5) yhteisen vankeusrangaistuksen määrääminen;

6) ratkaisun lainvoimaisuus;

7) ehdollisen rangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi;

8) ehdonalaisen vapauden menettäminen;

9) nuorisorangaistuksen suorittaminen ja muuntaminen;

10) yhdyskuntapalvelun suorittaminen ja muuntaminen vankeudeksi;

11) valvontarangaistuksesta vapauttaminen, suorittamatta oleva jäännösrangaistus, ehdonalaisen vapauden koeajan päättyminen ja valvontarangaistuksen muuntaminen vankeudeksi;

12) vankilasta vapauttaminen, suorittamatta oleva jäännösrangaistus ja ehdonalaisen vapauden koeajan päättyminen; sekä

13) armahdus.


9 §

Rikosseuraamuslaitoksen on viipymättä ilmoitettava rikosrekisteriin merkittäväksi vankeusrangaistusta suorittaneen vangin ja valvontarangaistusta suorittaneen vapauttamisesta sekä valvontarangaistuksen, yhdyskuntapalvelun ja nuorisorangaistuksen suorittamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2011.

  Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2011

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Ulla Mohell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.