1067/2011

Annettu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2011

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä, säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on jälkimmäisen lain 11 §:n 4 momentti laissa 1103/2010:

1 §
Lukio, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 24—26 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijaa kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on

1) lukiossa 6 704,40 euroa;

2) ammatillisessa koulutuksessa 11 131,17 euroa; sekä

3) ammattikorkeakoulussa 8 081,10 euroa.

2 §
Taiteen perusopetus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitettu taiteen perusopetuksen opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 74,66 euroa.

3 §
Kansalaisopistot

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 82,32 euroa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2012 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien, jollei 2 momentista muuta johdu. Asetusta sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2012.

Valtioneuvosto säätää vuodelle 2012 uudet keskimääräiset yksikköhinnat, jos hyväksytty valtion talousarvio poikkeaa tässä asetuksessa tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2012.

  Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2011

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.