1055/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan yhdistysrekisteriasetuksen (506/1989) 4 §:n 5 kohta, 8 §:n 1 momentti ja 9 § sekä 11 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 8 §:n 1 momentti asetuksessa 1266/1994, sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti ja 10 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti asetuksessa 1266/1994, seuraavasti:

2 §

Yhdistyslaissa säädetyt perus-, muutos- ja purkautumisilmoitukset on tehtävä Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistamalla lomakkeella. Ilmoitukseen on oheistettava tarvittavat liitteet. Ilmoitukset voidaan toimittaa suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselle tai jättää yhdistyslain 47 §:ssä tarkoitetulle paikallisviranomaiselle Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettaviksi.


3 §

Yhdistyslain 55 §:ssä tarkoitettu sääntöjen tai niiden muutoksen ennakkotarkastusta koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on oheistettava säännöt tai niiden muutos.

10 §

Patentti- ja rekisterihallitus ja paikallisviranomainen antavat otteita yhdistysrekisteristä ja jäljennöksiä siihen liittyvistä käytettävissään olevista asiakirjoista säädettyä maksua vastaan. Otteiden kaavat vahvistaa Patentti- ja rekisterihallitus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

  Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2011

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Jyrki Jauhiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.