1035/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä,

lisätään ammattikorkeakouluista annettuun valtioneuvoston asetukseen (352/2003) uusi 18 a § seuraavasti:

18 a §
Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammattikorkeakoululain (351/2003) 25 a §:ää sovelletaan humanistisella ja kasvatusalalla humanistisen alan ammattikorkeakoulututkintoon sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon ja liikunnan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Mainittua säännöstä sovelletaan myös tekniikan ja liikenteen alalla merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sekä ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (357/2003) mukaisiin ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2011

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitusneuvos
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.