966/2011

Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2011

Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen (1048/2010) 20 § sekä liitteet 3, 7 ja 8, sellaisena kuin niistä on liite 3 asetuksessa 278/2011, seuraavasti:

20 §
Edustuskorvaus

Edustuskorvaus määräytyy tosiasiallisten kustannusten tai yksikköhintojen perusteella. Edustuskorvausten yksikköhinnat ovat tämän asetuksen liitteessä 7.

Yksikköhinta on korvaus ruokien ja juomien hankkimisesta ja valmistamisesta, koristelun ja muun materiaalin hankkimisesta sekä yleiskuluista. Tarjoilun taso tulee mitoittaa yksikköhinnan pohjana olevan ateriakategorian mukaisesti.

Lounaalle ja päivälliselle on määritelty kaksi korvauskategoriaa: normaali ja vaativa. Vaativa kategoria hyväksytään korvausperusteeksi, jos tilaisuuden aihe ja vieraiden korkea asema asettavat tarjottavien ruokien ja juomien tasolle poikkeuksellisia vaatimuksia.

Jos vieras peruuttaa osallistumisensa samana päivänä kun tilaisuus järjestetään tai jää pois ilmoittamatta, korvataan 30 prosenttia kyseisestä yksikköhinnasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2011

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Liitteet 3, 7 ja 8

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.