908/2011

Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain (1463/2007) 2 §, 5 §:n 1 momentti, 15 §:n otsikko sekä 2 ja 3 momentti sekä 29 § seuraavasti:

2 §
Koulun perustaminen

Tällä lailla perustetaan valtion ylläpitämä Helsingin eurooppalainen koulu. Koulun oppilasmäärästä ja muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

5 §
Opetuksen rakenne

Koulussa annettava opetus jakaantuu kaksivuotiseen esikouluun, viisivuotiseen alakouluun sekä seitsemänvuotiseen yläkoululukioon siten kuin opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksessä tarkemmin määrätään.


15 §
Opetuksen maksuttomuus ja oppilailta perittävät maksut

Oppilailta voidaan periä materiaali- ja ruokailumaksuja. Lisäksi oppilailta voidaan periä maksuja eurooppalaiseen ylioppilastutkintoon (European Baccalaureate -tutkinto) ja siihen kuuluviin kokeisiin osallistumisesta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut maksut määrätään noudattaen soveltuvin osin, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista. Tarkempia säännöksiä annetaan tarvittaessa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.


29 §
Arviointeihin ja tarkastuksiin osallistuminen

Koulun tulee osallistua opetus- ja kulttuuriministeriön päättämiin koulun toiminnan ulkopuolisiin arviointeihin ja tarkastuksiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2011.

HE 5/2011
SiVM 1/2011
EV 7/2011

  Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.