705/2011

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (237/2003) 8 § sekä

muutetaan 3 §:n 2 kohta, 6 §:n 2 momentti sekä 9 ja 11 § seuraavasti:

3 §
Kansliapäällikön tehtävät

Vakuutusoikeuden kansliapäällikkö:


2) valmistelee ja esittelee vakuutusoikeuden ylituomarin ratkaistaviksi kuuluvat hallinto- ja talousasiat sekä nimitysasiat, jollei ylituomari määrää toisin;


6 §
Virkavapaus

Vakuutusoikeuden ylituomari myöntää enintään vuoden virkavapauden laamannille ja vakuutusoikeustuomarille. Vuotta pidemmäksi ajaksi virkavapauden myöntää korkein hallinto-oikeus. Määräajaksi nimitetylle laamannille ja vakuutusoikeustuomarille myönnetään virkavapautta samassa järjestyksessä kuin vakinaisen viran haltijalle.


9 §
Vakuutusoikeuden johtoryhmä

Vakuutusoikeudessa on johtoryhmä ylituomarin apuna vakuutusoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmään kuuluvat ylituomarin lisäksi vakuutusoikeuden laamannit ja kansliapäällikkö.

Johtoryhmässä käsitellään:

1) esitys vakuutusoikeuden työjärjestykseksi;

2) esitys vakuutusoikeuden tulostavoitteeksi sekä tulostavoitteen seuranta;

3) esitys vakuutusoikeuden talousarvioksi;

4) henkilöstön koulutussuunnitelma;

5) asia, joka koskee tuomarin nimittämistä vakuutusoikeuteen määräajaksi, paitsi jos asian käsitteleminen johtoryhmässä ei ole tarpeen nimityksen lyhytaikaisuuden vuoksi;

6) asiat, jotka koskevat nimittämistä asessorin ja vakuutusoikeussihteerin vakinaiseen virkaan

7) asessorin ja vakuutusoikeussihteerin virkasuhteen päättämistä koskevat asiat;

8) työjärjestyksessä määrätyt muut asiat;

9) muut ylituomarin määräämät asiat.

11 §
Hallintoasian siirtäminen

Vakuutusoikeuden ylituomari voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan hallintoasian tai asiaryhmän kansliapäällikön tai muun vakuutusoikeuden virkamiehen ratkaistavaksi. Siirtää ei kuitenkaan saa 2 §:ssä, 9 §:n 2 momentissa tai 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua asiaa, virkavapauden myöntämistä tuomarille, asessorille tai vakuutusoikeussihteerille, asessorin tai vakuutusoikeussihteerin nimittämistä määräaikaiseen virkasuhteeseen tai asiaa, joka muuten sen laadun vuoksi on ylituomarin ratkaistava.

Vakuutusoikeuden ylituomari voi ottaa siirtämänsä tai muutoin muun virkamiehen ratkaistavaksi kuuluvan hallintoasian itse ratkaistavakseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

  Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2011

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitusneuvos
Anne Hallavainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.