582/2011

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2011

Oikeusministeriön asetus ulosottoperustetta koskevan tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain (373/2010) 4 §:n 4 momentin nojalla annetun ulosottoperustetta koskevan tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen(516/2011) 1 § seuraavasti:

1 §

Tuomioistuimen on tehtävä tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain (373/2010) 4 §:n 1

momentissa tarkoitetut ilmoitukset oikeudenkäymiskaaren (595/1993) 5 luvun 3 §:n mukaisten asioiden tuomioista ulosottoviranomaiselle 6 päivästä kesäkuuta 2011 alkaen.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2011

  Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2011

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitussihteeri
Mika Risla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.