570/2011

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 9 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Alkukartoituksen sisältö

Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastattelu ja tarvittaessa tarkentavia toimenpiteitä.

Alkuhaastattelussa selvitetään seuraavat maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiudet:

1) luku- ja kirjoitustaito;

2) suomen ja ruotsin kielen taito;

3) opiskelutaidot ja -valmiudet;

4) aikaisempi koulutus ja työkokemus;

5) erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet;

6) omat työllistymis- ja koulutustoiveet;

7) elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet.

Alkukartoitukseen voidaan sisällyttää alkuhaastattelussa saatujen tietojen perusteella muun muassa seuraavia tarkentavia toimenpiteitä:

1) henkilön osaamisen kartoitus ja tunnistaminen;

2) luku- ja kirjoitustaidon selvittäminen;

3) suomen ja/tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon selvittäminen;

4) opiskelutaitojen selvittäminen;

5) urasuunnittelu;

6) palvelutarpeiden kartoitus.

2 §
Alkukartoituksen toteutus

Alkuhaastattelu ja tarkentavat toimenpiteet tehdään maahanmuuttajan äidinkielellä tai kielellä, jota maahanmuuttajan voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän, jos maahanmuuttaja ei osaa kielilain (423/2003) mukaan viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä tai hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi.

Alkukartoitus toteutetaan siten, että sen perusteella maahanmuuttaja voidaan ohjata työmarkkinoille, tarvettaan vastaavaan koulutukseen tai muihin kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin ja palveluihin. Alkukartoituksen perusteella arvioidaan myös muun kuin kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 12 §:n 1 momentin perusteella kotoutumissuunnitelmaan oikeutetun maahanmuuttajan tarve suunnitelmaan.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Thors

Lainsäädäntöneuvos
Jutta Gras

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.