565/2011

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2011

Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinsuojeluaineita koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto, Metsäntutkimuslaitos sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus vastaavat Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 30 §:n 8 kohdan nojalla kuuluvista hallinto-tehtävistä siltä osin kuin näistä tehtävistä säädetään tässä asetuksessa.

2 §
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vastuualue

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä Ahvenanmaan maakunnassa on:

1) päättää kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006), jäljempänä kasvinsuojelu-ainelaki, 5 §:n 1 momentin ja 9 §:n mukaisesti;

2) antaa lupia hyväksymättömien kasvinsuojeluaineiden käyttöön tutkimus- ja kehitystarkoituksiin kasvinsuojeluainelain 5 §:n 2 momentin ja 26 §:n mukaisesti;

3) päättää kasvinsuojeluaineiden hyväksymisen muuttamisesta ja laajentamisesta kasvinsuojeluainelain 12 §:n mukaisesti;

4) hyväksyä rinnakkaistuontivalmisteita kasvinsuojeluainelain 13 §:n mukaisesti;

5) peruuttaa hyväksyminen kasvinsuojeluainelain 14 §:n mukaisesti;

6) kasvinsuojeluainelain 15 §:n 2 momentin mukaisesti:

a) arvioida tai tarkastaa tehoaineiden ja valmisteiden kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet;

b) arvioida kasvi- ja eläintuotteissa esiintyvät kasvinsuojeluainejäämät;

c) arvioida palo- ja räjähdysvaara, terveysvaara ja työntekijöille aiheutuvat riskit;

d) arvioida ympäristöriskit;

e) arvioida valmisteen biologinen tehokkuus ja käyttökelpoisuus;

7) hyväksyä tarkastuksia suorittavat laitokset kasvinsuojeluainelain 25 §:n mukaisesti;

8) luokitella erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavat kasvinsuojeluaineet kasvinsuojeluainelain 50 §:n mukaisesti.

3 §
Elintarviketurvallisuusviraston, Metsäntutkimuslaitoksen sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen vastuualueet

Elintarviketurvallisuusvirasto, Metsäntutkimuslaitos sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus hoitavat Ahvenanmaan maakunnassa kasvinsuojeluainelain 15 §:ssä säädetyt tehtävät.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

  Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Astrid Thors

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.