548/2011

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen eräiden säännösten kumoamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä asetuksella kumotaan ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 4 a §:n 1 momentti, 9 ja 11 § sekä 14 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 4 a §:n 1 momentti ja 9 § asetuksessa 559/2008, 11 § asetuksessa 807/2002 ja 14 §:n 1 momentti asetuksessa 815/2003.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotun 9 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin ajokorttilain (386/2011) 105 §:n 3 momentissa tarkoitettuun ilman autokoululupaa annettavaan kuljettajaopetukseen.

  Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.