538/2011

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (389/2008) 2 § ja 5 § seuraavasti:

 2 §
Tuen tarkoitus

Sanomalehdistön tuen tarkoituksena on tukea ruotsin, saamen ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistuja sanomalehtiä ja verkkojulkaisuja, saamenkielisen aineiston tuottamista ja julkaisemista suomen tai ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä sekä ruotsinkielistä uutispalvelua. Tarkoituksena on siten edistää sananvapautta sekä tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta.

5 §
Tuen myöntäminen

Avustusta voidaan myöntää sellaisen sanomalehden ja verkkojulkaisun tukemiseen, jota julkaistaan ruotsin, saamen tai romanin kielellä tai viittomakielellä. Lisäksi avustusta voidaan myöntää ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamiseen sekä saamenkielisen aineiston tuottamiseen ja julkaisemiseen suomen ja ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä. Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin tässä pykälässä mainittuihin tarkoituksiin.

Avustusta voidaan myöntää sanomalehden ja verkkojulkaisun julkaisukustannusten alentamiseksi. Hyväksyttyinä kustannuksina pidetään sanomalehden tai verkkojulkaisun toimitus-, painatus-, markkinointi- hallinto- ja jakelukustannuksia. Edellytyksenä on lisäksi sanomalehden osalta, että sen keskimääräinen levikki on korkeintaan 15 000 kappaletta.

Avustusta voidaan myöntää ruotsinkielisen uutispalvelun sekä suomen ja ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä julkaistavana saamenkielisen aineiston tuottamiskustannusten alentamiseksi. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään toimitus-. markkinointi-, hallinto- ja muita vastaavia tuottamiskustannuksia.

Avustuksen myöntää valtioneuvosto liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä. Ennen päätöksen tekemistä liikenne- ja viestintäministeriö kuulee asiassa suomenruotsalaisia kansankäräjiä ja saamelaiskäräjiä. Avustusta myönnettäessä tulee tässä pykälässä mainittujen seikkojen lisäksi erityisesti huomioida 2 §:ssä mainittu tuen tarkoitus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon vaatimiin toimiin.

  Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Viestintäneuvos
Ismo Kosonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.