425/2011

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (825/2009) 12 §:n 3 momentti ja 15 §:n 1 momentti seuraavasti:

12 §
Koulutusluvan hakeminen ja koulutusohjelman vahvistaminen

Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu koulutusohjelma on voimassa koulutusluvan voimassaoloajan. Liikenteen turvallisuusvirasto voi myös eri hakemuksesta vahvistaa koulutusohjelman taksinkuljettajan koulutukseen tai jatkokoulutukseen. Hakijana voi olla muukin kuin koulutusluvan haltija tai koulutuslupaa hakeva. Vahvistaminen on voimassa enintään viisi vuotta. Koulutusohjelman vahvistamiseen voidaan liittää ehtoja.


15 §
Rekisteriin talletettavista tiedoista ilmoittaminen

Taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 33 §:ssä tarkoitetut rekisteri-ilmoitukset on tehtävä Liikenteen turvallisuusvirastolle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

  Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.