412/2011

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10 a ja 11 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan rekisterihallintoasetuksen (248/1996) 10 a ja 11 §, sellaisina kuin ne ovat, 10 a § asetuksessa 936/2008 ja 11 § asetuksessa 1700/2009, seuraavasti:

10 a §
Kielitaitoa koskevat erityiset kelpoisuusvaatimukset maistraatissa

Siitä poiketen, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetään, kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on:

1) Itä-Uudenmaan maistraatissa kahteen kuluttajaoikeusneuvojan virkaan, Lounais-Suomen maistraatissa yhteen kuluttajaoikeusneuvojan virkaan ja Länsi-Suomen maistraatissa kolmeen kuluttajaoikeusneuvojan virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito;

2) Länsi-Uudenmaan maistraatissa kahteen henkikirjoittajan virkaan, Lounais-Suomen maistraatissa yhteen henkikirjoittajan virkaan ja Länsi-Suomen maistraatissa kolmeen henkikirjoittajan virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Maistraatin muun henkilöstön kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista Länsi-Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Länsi-Suomen maistraateissa säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.

11 §
Virkojen perustaminen ja täyttäminen

Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Muun henkilöstön ottaa Väestörekisterikeskus.

Maistraatin päällikön viran perustaa, lakkauttaa ja viran nimen muuttaa sekä päällikön nimittää Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö. Muun henkilöstön ottaa maistraatti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö voi perustaa maistraattien toimialuejaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (217/2011) 1 §:n 2-10 kohdassa tarkoitettujen maistraattien päälliköiden virat ja nimittää virkamiehet näihin virkoihin ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Nämä virat voidaan täyttää niitä ensimmäistä kertaa täytettäessä haettavaksi julistamatta. Virat perustetaan 1 päivästä tammikuuta 2012. Yhdistyvän maistraatin päällikön virkanimi muutetaan Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön päätöksellä henkikirjoittajan virkanimeksi tämän asetuksen voimaantulosta, jos mainittua maistraatin päällikköä ei nimitetä yhdistetyn maistraatin päälliköksi.

Yhdistettyyn maistraattiin 14 §:n nojalla siirtyvä henkikirjoittaja on tämän asetuksen estämättä kielitaidoltaan kelpoinen 10 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun maistraatin henkikirjoittajan virkaan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.