376/2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2010) 16 § sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 § ja 9 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläinsuojelusta kanojen pidossa. Tätä asetusta sovelletaan munantuotantoa varten pidettäviin kanoihin. Broilereiden ja broileriemojen suojelusta säädetään broilereiden suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (375/2011).


2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kanalla Gallus gallus -lajiin kuuluvaa lintua;

2) munivalla kanalla munintakypsää kanaa, jota pidetään elintarvikkeiksi tarkoitettujen munien tuotantoa varten;

3) emolla isovanhempais- tai vanhempaispolven kanaa;

4) kananpoikasella munivaksi kanaksi tai munivan kanan emoksi kasvatettavaa kanaa, joka ei ole vielä munintakypsä;

5) pesällä erillistä munimiseen tarkoitettua tilaa, jonka pohja ei ole kanojen kanssa kosketuksiin joutuvasta metalliverkosta;

6) käytettävissä olevalla alalla vähintään 30 senttimetriä leveää aluetta, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia, jonka esteetön korkeus on vähintään 45 senttimetriä ja johon ei lueta mukaan pesiä;

7) avokanalalla muuta munivien kanojen kanalaa kuin häkkikanalaa;

8) varustellulla häkillä sellaista munivien kanojen pitoon tarkoitettua häkkiä, jossa kanoilla on käytettävissään pesä, pehkua nokkimista ja kuopimista varten sekä asianmukaisia orsia;

9) varustelemattomalla häkillä muuta kuin 8 kohdassa munivien kanojen pitoon tarkoitettua häkkiä.

9 §
Juotto ja ruokinta

Kanoille annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Susanna Ahlström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.