350/2011

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun valtioneuvoston asetuksen (567/2002) 2 §, 3 §:n 1 momentin 3 kohta ja 7 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksessa 201/2006 sekä 3 §:n 1 momentin 3 kohta ja 7 §:n 1 momentti asetuksessa 349/2008, seuraavasti:

2 §
Alueellistamisen koordinaatioryhmä

Valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisasioiden valmistelua varten valtiovarainministeriö asettaa alueellistamisen koordinaatioryhmän valtioneuvoston toimikaudeksi.

3 §
Alueellistamisen koordinaatioryhmän tehtävät

Alueellistamisen koordinaatioryhmän tehtävänä on:


3) antaa 7 §:n mukaisesti lausuntonsa sijoittamisselvitykseen valittavista sijoituspaikkavaihtoehdoista sekä 6 §:ssä tarkoitetuista sijoittamisselvityksistä ja lakkauttamis- tai supistamissuunnitelmista;


7 §
Lausuntomenettely

Ennen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun sijoittamisselvityksen laatimista ministeriön on pyydettävä alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto sijoittamisselvitykseen valittavista sijoituspaikkavaihtoehdoista. Ennen päätöksentekoa ministeriön tulee saada alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto sijoittamisselvityksen mukaisesta sijoituspaikkaehdotuksesta taikka lakkauttamis- tai supistamissuunnitelmasta. Ennen koordinaatioryhmän lausunnon pyytämistä sijoituspaikkaehdotuksesta ministeriön on kuultava niitä kuntia, jotka ovat olleet mukana 6 §:n 1 momentissa tarkoitetussa sijoituspaikkavaihtoehtojen vertailussa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2011

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.