297/2011

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vientivalvontaneuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä, säädetään kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain (562/1996) 6 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 226/2011:

1 §

Vientivalvonnasta vastaavien viranomaisten ja teollisuuden välisenä yhteistyöelimenä toimii vientivalvontaneuvottelukunta. Neuvottelukunta antaa lupaviranomaisille lausuntoja merkittävistä vientivalvontaan liittyvistä asioista ja osallistuu vientivalvonnan kehittämiseen.

Valtioneuvosto määrää neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan.

Vientivalvontaneuvottelukunnassa tulee olla edustettuina ulkoasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, suojelupoliisi, Poliisihallitus, Tullihallitus sekä teollisuus. 

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valtioneuvosto määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunta voi perustaa asioiden valmistelua varten työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita. Neuvottelukunta voi ottaa sihteereitä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

  Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Ministeri
Paula Lehtomäki

Ulkoasiainneuvos
Vesa Hölttä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.