292/2011

Annettu Helsingissä, 31 päivänä maaliskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus televisio-ohjelmiin liitettävästä ääni- ja tekstityspalvelusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 19 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 733/2010:

1 §

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 19 a §:ssä tarkoitettu ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä televisiotoiminnassa lähetettäviin ohjelmiin liitteen mukaisesti.

Liitteessä tarkoitettuihin ohjelmatunteihin lasketaan tekstityksen osalta suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta musiikkiesityksiä sekä urheilu- ja lastenohjelmia sekä äänipalvelun osalta muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat.

Liitteessä tarkoitetuista ääni- ja tekstityspalvelun osuuksista yksi kolmasosa ohjelmatunneista voidaan toteuttaa televisiotoiminnan harjoittajan tilausohjelmapalvelussa.

2 §

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 a § 2 momentissa tarkoitettuja ohjelmistoluvan haltijoita ja ohjelmistoja ovat:

1) MTV Oy, ohjelmisto MTV3;

2) Sanoma Entertainment Finland Oy, ohjelmisto Nelonen;

3) Family Channel Oy, ohjelmisto SuomiTV.

3 §

Ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta aiheutuva ohjelmatuntikohtainen kustannus vuosina 2011 ja 2012 on:

1) äänen liittämisestä ohjelmistoihin 90 euroa;

2) tekstityksen liittämisestä suomen- tai ruotsinkielisiin ohjelmiin 630 euroa.

4 §

Jos ääni- ja tekstityspalvelun kustannukset ovat enemmän kuin yksi prosentti televisiotoiminnan harjoittajan edellisen tilikauden liikevaihdosta, sovelletaan liitteen kohdan 1.1 alennettua osuutta. Jos alennettukin osuus ylittää edellä mainitun yhden prosentin rajan, ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä niin suureen osaan ohjelmista, kuin on mahdollista rajaa ylittämättä.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

Vuonna 2011 palvelujen osuuksia laskettaessa otetaan huomioon puolet koko vuoden ohjelmatunneista ja kustannuksia laskettaessa puolet koko vuoden liikevaihdosta.

  Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2011

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Viestintäneuvos
Asta Virtaniemi

Liite

1.1 Ääni- ja tekstityspalvelun osuus kalenterivuoden ohjelmatunneista, valtakunnallisen ohjelmistoluvan nojalla lähetettävät ohjelmistot

Vuosi Tekstityspalvelun osuus ohjelmatunneista, suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat Tekstityspalvelun osuus ohjelmatunneista, alennettu osuus Äänipalvelun osuus ohjelmatunneista, muut kuin suomen- tai ruotsinkieliset ohjelmat
2011 15 % 10 %                              15 %
2012 25 % 15 % 25 %
2013 35 % 20 % 35 %
2014 40 % 25 % 40 %
2015 45 % 30 % 45 %
2016 50 % 35 % 50 %

1.2 Tekstityspalvelun osuus kalenterivuoden ohjelmatunneista, julkisen palvelun ohjelmistot

Vuosi Tekstityspalvelun osuus suomen- ja ruotsinkielisistä ohjelmatunneista
2011  50 %
2012  60 %
2013  70 %
2014  80 %
2015  90 %
2016 100 %

2 Äänipalvelu tulee liittää kaikkiin julkisen palvelun ohjelmistoihin sisältyviin käännöstekstitettyihin ohjelmiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.