284/2011

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen (872/2008) 13 §, sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentin 5 kohta, 4 § ja 6 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 § ja 6 §:n 2 momentti asetuksessa 227/2010, seuraavasti:

2 §
Maksuttomat suoritteet

5) isyyden selvittämiseen, lastensuojeluun, lapsen huoltoon ja elatusturvaan liittyvät sosiaaliviranomaisten toimialaan kuuluvat toimenpiteet ja avustaminen lapsen luvattomaan haltuunottoon liittyvissä asioissa;


4 §
Matkustusasiakirja

Passista, diplomaattipassista, virkapassista ja henkilökortista peritään käsittelymaksuna 120 euroa. Passi voidaan myöntää pikapassina, jolloin käsittelymaksu on 140 euroa, ja expresspassina, jolloin käsittelymaksu on 165 euroa. Lisäksi peritään toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat erilliset kustannukset.

Väliaikaisesta passista peritään käsittelymaksuna 165 euroa. Hätäpassina yhtä matkaa varten käsin kirjoitettavasta Suomen kansalaiselle poikkeuksellisesti myönnettävästä väliaikaisesta passista peritään kuitenkin 120 euroa.

Merenkulkijain kansallisesta henkilöllisyystodistuksesta, väliaikaisesta muukalaispassista ja Laissez-Passer-matkustusasiakirjasta sekä Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten annettavasta tilapäisestä matkustusasiakirjasta, Emergency Travel Document, peritään 120 euroa.

Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945—1952 osallistuneen henkilön yli vuoden passista, diplomaattipassista, virkapassista ja henkilökortista peritään 55 euroa. Edellä mainitun henkilön pika- ja express-passista peritään 1 momentin mukainen käsittelymaksu.

Maksu peritään hakemusta jätettäessä ja maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä. Jos passi toimitetaan asiakkaalle postitse, peritään myös postikulut.

Maksua ei peritä passista, joka annetaan

1) tasavallan presidentille ja hänen perheenjäsenelleen;

2) valtioneuvoston jäsenelle; tai

3) ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle tai hänen perheenjäsenelleen.

6 §
Oleskelulupa

Voimassaolevan luvan siirrosta uuteen matkustusasiakirjaan peritään 47 euroa luvalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011

Ulkoasiainministeri
Alexander Stubb

Talousjohtaja
Risto Hakoila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.