260/2011

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2011

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen uusituvan energian viraston (IRENA) perussäännön voimaansaattamisesta ja perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty elinkeinoministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussääntö, joka on tehty Bonnissa 26 päivänä tammikuuta 2009, tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2011.

Eduskunta on hyväksynyt perussäännön18 päivänä tammikuuta 2011 ja tasavallan presidentti 11 päivänä helmikuuta 2011. Ratifioimisasiakirja on talletettu Saksan liittotasavallan hallituksen huostaan 23 päivänä helmikuuta 2011.

2 §

Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 11 päivänä helmikuuta 2011 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (131/2011) tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2011.

3 §

Perussäännön muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2011.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 26/2011)

  Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Anni Sinnemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.