259/2011

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1398/2010) 2 §:n 8 kohta sekä 4 §:n 9, 10 ja 13 kohta, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 13 a ja 13 b kohta seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiamarkkinavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:


8) päätös sähköntuotannon ja –kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetussa laissa (117/2011) tarkoitetun tehoreservin käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa;


13 a) päätös voimalaitoksen hyväksymistä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaiseen tukijärjestelmään koskevassa asiassa;

13 b) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen maksamisesta;


4 §
Hakemusmaksut

Energiamarkkinaviraston hakemukseen antamista päätöksistä peritään hakijalta maksuja seuraavasti:


9) päätös tehoreservin käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa;

a) päätös sähköntuotannon ja –kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 14 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen vahvistamisesta 8 000 euroa;

b) päätös alakohdassa a tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;

10) päätös tehoreservin rahoittamiseksi kerättävien maksujen määräytymisperusteiden vahvistamista koskevassa asiassa;

a) sähköntuotannon ja –kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 14 §:n 2 kohdan mukainen päätös maksujen määräytymisperusteiden vahvistamisesta 8 000 euroa;

b) päätös alakohdassa a tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;


13) uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea koskevat asiat:

a) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaisesta ennakkotiedosta 1 400 euroa;

b) päätös tuulivoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 2 100 euroa;

c) päätös yhtä polttoainetta käyttävän biokaasuvoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään, jos voimalalle ei haeta lämpöpreemiota 2 100 euroa;

d) päätös useaa polttoainetta käyttävän biokaasuvoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään, jos voimalalle ei haeta lämpöpreemiota 3 500 euroa;

e) päätös biokaasuvoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään, jos voimalalle haetaan lämpöpreemiota 4 200 euroa;

f) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 §:n 7 kohdassa tarkoitetun metsähakevoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 3 500 euroa;

g) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 §:n 9 kohdassa tarkoitetun puupolttoainevoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 4 200 euroa;

h) päätös tuulivoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 050 euroa;

i) päätös c alakohdassa tarkoitetun biokaasuvoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 050 euroa;

j) päätös d alakohdassa tarkoitetun biokaasuvoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 750 euroa;

k) päätös e alakohdassa tarkoitetun biokaasuvoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 2 100 euroa;

l) päätös metsähakevoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 750 euroa;

m) päätös puupolttoainevoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 2 100 euroa;

n) päätös tuotantotuen maksamisesta 170 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2011 ja se on voimassa vuoden 2011 loppuun.

  Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2011

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.