254/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan uusjakojen tukemisesta annetun asetuksen (211/1981) 5 §, 8 §:n 1 momentti ja 13 §, sellaisena kuin niistä on 13 § asetuksessa 207/2008, seuraavasti:

5 §

Toimitusinsinöörin on toimitettava 1 §:ssä tarkoitettu esitys selvityksineen maanmittaustoimistolle, jonka on toimitettava asiakirjat lausuntoineen Maanmittauslaitoksen keskushallinnolle. Keskushallinnon on toimitettava asiakirjat ja oma lausuntonsa asiasta maa- ja metsätalousministeriölle.

8 §

Sen jälkeen kun tukemislain 2 §:ssä tarkoitettujen kustannusten suuruus ja niiden osittelu on lopullisesti ratkaistu sekä, jos on tehty 1 §:ssä tarkoitettu esitys, myös sitä koskeva maa- ja metsätalousministeriön päätös on annettu, maanmittaustoimiston on tehtävä päätös kustannusten maksamiseen käytettävien valtion varojen lopullisesta määrästä ja sen takaisin perimisestä.


13 §

Valtion varoista maksettujen kustannusten takaisin maksaminen alkaa toisena vuotena sen vuoden jälkeen, jolloin maanmittaustoimiston 8 §:ssä tarkoitettu päätös annettiin.

Jos perittävä pääoma on enintään 350 euroa, se on suoritettava kokonaisuudessaan seuraavassa kannossa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleiden uusjakojen valtion varoista maksettujen kustannusten takaisinperintään sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2011

Ministeri
Paula Lehtomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.