206/2011

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2008) 5 §:n otsikkoa ja

lisätään 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 §
Erityiset kelpoisuusvaatimukset

Rikostorjuntajohtajan ja rikostorjuntapäällikön kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Tutkinnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai tehtäviin ja toimivaltuuksiin nähden riittävä tutkinnanjohtajakoulutus. Tullirikostorjunnan esimiehenä toimivan tullimiehen ja tullilain (1466/1994) 15 §:n mukaisista toimenpiteistä päättävän tullivalvonnan esimiehenä toimivan tullimiehen kelpoisuusvaatimuksena on tehtäviin kuuluvien toimivaltuuksien laatuun nähden riittävä koulutus.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2011.

Sen estämättä, mitä 5 §:n 3 momentissa säädetään erityisistä kelpoisuusvaatimuksista, tullilaitoksen virkamies säilyttää kelpoisuutensa toimia siinä virassa, johon hän on nimitettynä tämän asetuksen voimaan tullessa, sekä kelpoisuuden muihin tullilaitoksen virkoihin, joiden kelpoisuusvaatimukset ovat samat kuin sen viran, johon virkamies on nimitettynä tämän asetuksen voimaan tullessa. Sama koskee tämän asetuksen voimaan tullessa virkasuhteeseen määräajaksi nimitettyjen kelpoisuutta määräajan loppuun saakka.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Ylitarkastaja
Miika Suves

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.