199/2011

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2011

Laki vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vakuutusoikeuslain (132/2003) 21 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

21 §
Vakuutusoikeuden oikeus saada tietoja ja virka-apua

Vakuutusoikeudella on oikeus saada Kansaneläkelaitokselta  1 momentissa  tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 305/2010
StVM 52/2010
EV 301/2010

  Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.