93/2011

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan rintamasotilasasetuksen (271/1977) 8 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 264/2008 ja 1237/2009, seuraavasti:

8 §

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään  kuusi pankkipäivää ennen 5 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjä maksupäiviä ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan kyseisenä maksupäivänä maksettavien rintamalisien ja ylimääräisten rintamalisien maksamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava ilmoitukseen perustuva valtion osuuden ennakko Kansaneläkelaitokselle viimeistään kolme pankkipäivää ennen rintamalisien maksupäivää.

Kalenterikuukautena maksettujen rintamalisien yhteismäärän ja niiden kattamiseksi maksettujen valtion osuuden ennakkojen erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden toista valtion osuuden ennakkoa määrättäessä.

Kansaneläkelaitoksen  on  toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle valtion osuuden ennakon tarkistamisessa tarvittavat tiedot viimeistään kuusi pankkipäivää ennen valtion osuuden ennakon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden toista rintamalisien maksupäivää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Tämän asetuksen 8 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran tarkistettaessa tammikuussa 2011 maksettuja valtion osuuden ennakkoja.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Neuvotteleva virkamies
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.