74/2011

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain (690/2010) 6 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Rekisteritila ja sen jakaminen

Merellä toimivien kalastusalusten käytettävissä oleva rekisteritila on 16 640 bruttotonnia (GT) ja 168 074 kilowattia (kW).

Rekisteritila jaetaan alusryhmäkohtaisesti merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain (690/2010) 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen rannikkoalusten ja 2 kohdassa tarkoitettujen avomerialusten kesken.

2 §
Rannikkoalusten rekisteritila

Rannikkoalusten alusryhmän rekisteritilan enimmäiskoko on vetoisuutena ja konetehona ilmaistuna 8 131 bruttotonnia (GT) ja 129 316 kilowattia (kW).

3 §
Avomerialusten rekisteritila

Avomerialusten alusryhmän rekisteritilan enimmäiskoko on vetoisuutena ja konetehona ilmaistuna 8 509 bruttotonnia (GT) ja 38 758 kilowattia (kW).

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

  Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kalatalousylitarkastaja
Harry Kaasinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.