12/2011

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen (1158/2002) 7 c §, sellaisena kuin se on asetuksessa 658/2010,

muutetaan 3 §:n 1 momentti ja 7 d §, sellaisena kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti asetuksessa 1330/2007 ja 7 d § asetuksessa 658/2010, sekä 

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1330/2007 ja 658/2010, väliaikaisesti uusi 5 momentti seuraavasti:

3 §
Televisioverkot 

 Televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 470—790 MHz. Lisäksi taajuusalue 470—694 MHz on käytettävissä radiomikrofoneihin.


Taajuusalue 694—790 MHz on käytettävissä myös radiomikrofoneihin.

7 d §
Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät  

 Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat taajuusalueet 791—821 ja 832—862 MHz. Lisäksi taajuusalueet ovat käytettävissä radiomikrofoneihin.

 Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat lisäksi taajuusalueet 2 500—2 690 MHz koko maakunnan alueella ja 3 410—3 590 MHz alueellisesti.

 Maakunnan alueella maakunnan hallituksen suostumuksella on taajuusalueella 2 570—2 620 MHz yksi ja taajuusalueilla 2 500—2 570 MHz ja 2 620—2 690 MHz kolme sähköisten viestintäpalvelujen järjestelmää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011. Asetuksen 3 §:n 5 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Lainsäädäntöneuvos
Maaret Suomi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.