Säädökset alkuperäisinä: 2011

1577/2011
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1576/2011
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
1575/2011
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1574/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1573/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1572/2011
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013
1571/2011
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta
1570/2011
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1569/2011
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1568/2011
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1567/2011
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä
1566/2011
Valtioneuvoston asetus Kotimaisten kielten keskuksesta
1565/2011
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
1564/2011
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
1563/2011
Laki kasvinsuojeluaineista
1562/2011
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1561/2011
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n muuttamisesta
1560/2011
Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista
1559/2011
Laki poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1558/2011
Laki Pelastusopistosta annetun lain 13 ja 23 §:n muuttamisesta
1557/2011
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 27 ja 30 §:n muuttamisesta
1556/2011
Laki asevelvollisuuslain 79 ja 81 §:n muuttamisesta
1555/2011
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 13 a §:n muuttamisesta
1554/2011
Laki poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta
1553/2011
Laki puolustustilalain 2 ja 30 §:n muuttamisesta
1552/2011
Valmiuslaki  
1551/2011
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.