1422/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan presidentin asetus Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunnasta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §

Neuvonpitoa varten ja Ahvenanmaan maakunnan lentoliikennettä koskevan tiedonkulun varmistamiseksi on Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunta.

2 §

Yhteistyövaltuuskunta nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja siihen kuuluu puheenjohtaja ja kolme jäsentä.

Liikenne- ja viestintäministeriö nimeää puheenjohtajan ja yhden jäsenen, jotka voivat olla lentoaseman ylläpitäjän edustajia, ja maakunnan hallitus nimeää kaksi jäsentä.

3 §

Ennen kuin suurehkoja ylläpito-, peruskorjaus-, korjaus- tai muita parannustöitä toteutetaan lentoasemalla, asia on käsiteltävä yhteistyövaltuuskunnassa.

Yhteistyövaltuuskunnassa käsitellään myös lentokentän aukioloon ja turvallisuuteen vaikuttavat asiat sekä maakunnalle muutoin tärkeät lentokenttää koskevat asiat.

4 §

Yhteistyövaltuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa useamminkin. Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai maakunnan hallituksen nimeämän jäsenen pyynnöstä.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja maakunnan hallitus vastaavat nimeämiensä jäsenten kustannuksista.

Valtuuskunta voi tarvittaessa hyväksyä työjärjestyksen.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunnasta annettu tasavallan presidentin asetus (431/2008).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Astrid Thors

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.