1418/2010

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2010

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista sisäasiainministeriö perii kiinteän maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) erivapautta alueen pelastustoimen virkaan koskeva päätös; sekä

2) pyynnöstä annettava todistus.

2 §
Maksun suuruus

Maksun suuruus erivapautta alueen pelastustoimen virkaan koskevasta päätöksestä on 151 euroa ja pyynnöstä annettavasta todistuksesta 8 euroa.

Maksu peritään myös silloin, kun 1 momentissa tarkoitettuun erivapaushakemukseen annetaan kielteinen päätös.

3 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää sisäasiainministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sisäasiainministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat seuraavat suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö ministeriön ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee ministeriön maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisu- ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet ministeriön julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet;

7) ministeriön hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, mikäli nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2010

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Thors

Neuvotteleva virkamies
Pasi Bröijer

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.