1411/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

Laki verotusmenettelystä annetun lain 21 ja 63 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 21 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1370/2010, ja

lisätään 63 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 520/2010, uusi 3 momentti seuraavasti:

63 §
Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 122/2010
HE 258/2010
VaVM 47/2010
EV 240/2010

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.