1383/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 930/2009 2 § seuraavasti:

2 §

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen hoitamaan seuraavat työsuojelun vastuualueeseen kuuluvat tehtävät koko maan alueella:

1) tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (1233/2006) tarkoitetut valvontatehtävät;

2) rautatieliikenteen kaluston ja niiden mukana liikkuvien työntekijöiden työpaikkojen työsuojeluvalvonta;

3) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annetun työministeriön päätöksen (674/1996) 4 §:n tarkoittamaksi pätevyydeksi;

4) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 14 §:ssä tarkoitetuksi pätevyydeksi;

5) sisävesiliikenteen ja siihen liittyvän ahtaustoiminnan työpaikkojen työsuojeluvalvonta, lukuun ottamatta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialuetta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue huolehtii aluehallintovirastojen työsuojelun valvontaan liittyvästä koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, viestinnästä sekä valvontaa tukevien tietokantojen ja rekisteritietojen ylläpidosta ja työsuojelunäyttelystä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Neuvotteleva virkamies
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.