1382/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden Investointipankin välillä Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2010 tehty isäntämaasopimus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 7 päivänä joulukuuta 2010 ja tasavallan presidentti 17 päivänä joulukuuta 2010. Hyväksymisestä on ilmoitettu Pohjoismaiden Investointipankille 17 päivänä joulukuuta 2010.

2 §

Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1381/2010) tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2011.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tällä asetuksella kumotaan asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden Investointipankin välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta (799/1999).

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2011.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 125/2010)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.