1356/2010

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen (1117/1985) 8 §:n 5 momentti sellaisena kuin se on asetuksessa 1202/2004, ja

lisätään asetukseen uusi 8 a §, seuraavasti:

8 a §

Ruotsissa vakituisesti asuvalle vahingoittuneelle tai sairastuneelle voidaan korvata sotilasvammalain 6 e §:n 1 momentissa tarkoitetuista kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista palveluista Ruotsin lainsäädännön perusteella peritty asiakasmaksu enintään Ruotsin sosiaalipalvelulaissa säädetyn maksukaton suuruisena. Valtiokonttori maksaa korvauksen vahingoittuneen tai sairastuneen sille toimittamien kuittien perusteella.

Valtiokonttori vahvistaa sotilasvammalain 6 e §:n 2 momentin perusteella korvattavan aterian hinnan vuosittain siten, että korvaus vastaa Ruotsin verotuksessa lounasedulle vahvistettua arvoa. Ateriointi voidaan järjestää Rikskupong-järjestelmää hyväksi käyttäen. Valtiokonttori päättää lounasseteleiden hankinnasta ja niiden toimitustavasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2010

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Riitta Kuusisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.