1355/2010

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996) 6 § sekä

muutetaan asetuksen 1 §:n 2 kohta ja 2 § seuraavasti:

1 §
Kotieläinyksikkö

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996), jäljempänä lomituspalvelulaki, 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kotieläinyksikkönä pidetään


2) kahta hevosta,


2 §
Päätoiminen kotieläintuotannon harjoittaja

Lomituspalvelulain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuna päätoimisena kotieläintuotannon harjoittajana pidetään kotieläintuotannon harjoittajaa,

1) joka lomitusajankohtana ei työskentele maatilan ulkopuolella vähintään kolme kuukautta kestävässä työ- tai virkasuhteessa eikä harjoita maatalouteen liittymätöntä yritystoimintaa maatilan ulkopuolisesta toimipisteestä käsin, sekä

2) joka ei ole myöskään lomitusajankohtaa edeltäneen kuuden kuukauden aikana työskennellyt tilan ulkopuolella 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, päätoimisena pidetään kotieläintuotannon harjoittajaa, joka maatilan ulkopuolisen työskentelynsä ohella on toiminut maatalouden harjoittamiseen kuuluvissa tehtävissä siinä määrin, että hänen työtuntimääränsä näissä tehtävissä voidaan arvioida vastanneen vähintään sitä työtuntimäärää, joka häneltä on kulunut työskentelyyn maatilan ulkopuolella.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua maatalouden harjoittamiseen kuuluvaa työaikaa arvioitaessa otetaan huomioon maatalouden harjoittajalta maatalousyrityksen kotieläintuotannon harjoittamiseen ja muihin yrityksen hoitoon liittyviin välttämättömiin tehtäviin kuuluva keskimääräinen viikoittainen työtuntimäärä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2010

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Riitta Kuusisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.