1306/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain (558/2009) 7 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettujen yliopistojen maisteriohjelmista, jotka ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 3 §:n mukaisia. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy maisteriohjelmat yliopistojen esittämien suunnitelmien mukaisiksi. Uuden maisteriohjelman aloittaminen, asetukseen kirjatun maisteriohjelman lopettaminen tai maisteriohjelman olennainen muutos vaatii asetukseen muutosta, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö tekee yliopiston esityksestä.

2 §
Maisteriohjelmat

Maisteriohjelmaksi nimitetään ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa, alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuvaa koulutusta, joka järjestetään koulutusohjelmana, johon on erillinen valinta.

3 §
Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Biotekniikan maisteriohjelma (Master's Degree Programme in Biotechnology) (ETM/FM/MMM; yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa);

2) Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma (FM/VTM);

3) Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma (FM/VTM);

4) Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (FM; yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Turun yliopiston kanssa);

5) Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma (KM);

6) Aikuiskasvatustieteen ja työn kehittämisen maisteriohjelma (KM);

7) Master's Degree Programme in Atmosphere-Biosphere Studies (FM; yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa);

8) Master's Degree Programme in Forest Sciences and Business (MMM);

9) Master's Degree Programme in Economy, State and Society (VTM);

10) Master's Degree Programme (CBU) in Forestry and Environmental Engineering (MMM; yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa);

11) Master's Degree Programme (CBU) in Information and Communication Technology (FM; yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa;

12) Master's Degree Programme in Advanced Spectroscopy in Chemistry (FM); sekä

13) Master's Degree Programme in Food of Life ― The Science of Animal-Derived Foods (ETM).

4 §
Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Master's Degree Programme in Clinical Linguistics (FM);

2) Master's Degree Programme in European Forestry (MMM);

3) Master's Degree Programme in Human Geography (YTM);

4) Master's Degree Programme in Information Technology (FM; yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa);

5) Master's Degree Programme in Cultural Diversity (YTM);

6) Master's Degree Programme in Media Computing and Optical Technology (FM);

7) Master's Degree Programme (CBU) in Forestry and Environmental Engineering (MMM; yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa);

8) Master's Degree Programme (CBU) in Information and Communication Technology (FM; yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa;

9) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma (TtM/YTM);

10) Master's Degree Programme in Molecular Medicine and Biotechnology (FM);

11) Master's Degree Programme in Neurobiology (FM);

12) Master's Degree Programme in Public Health (TtM; yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa);

13) Master's Degree Programme in Atmosphere-Biosphere Studies (FM; yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa); sekä

14) Master's Degree Programme (CBU) in Public Health (TtM).

5 §
Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Kulttuurienvälisen viestinnän maisteriohjelma (Master's Degree Programme in Intercultural Communication) (FM);

2) Musiikkiterapian maisteriohjelma (FM);

3) Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (YTM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Lapin yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Turun yliopiston kanssa);

4) Master's Degree Programme in Nanoscience (FM);

5) Master's Degree Programme in Biology of Physical Activity (LitM);

6) Master's Degree Programme in Corporate Environmental Management (KTM);

7) Master's Degree Programme in Development and International Cooperation (FM/KM/YTM);

8) Master's Degree Programme in Sport Science and Management (LitM);

9) Master's Degree Programme in Sustainable Management of Inland Aquatic Resources (FM);

10) Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma (FM/YTM);

11) Ohjausalan maisteriohjelma (KM);

12) Master's Degree Programme in Digital Culture (FM);

13) Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma (YTM/LitM);

14) Uusiutuvan energian maisteriohjelma (Master's Degree Programme in Renewable Energy) (FM/YTM/KTM);

15) Master's Degree Programme in Mobile Technology and Business (KTM/FM);

16) Master's Degree Programme in Educational Leadership (KM);

17) Master's Degree Programme in Entrepreneurship in Family Business (KTM);

18) Master's Degree Programme in Sport and Exercise Psychology (LitM);

19) Master's Degree Programme in Music, Mind and Technology (FM);

20) Arkistonhallinnan maisteriohjelma (FM; yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa); sekä

21) Master's Degree Programme in Gerontology (TtM).

6 §
Lapin yliopisto

Lapin yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (KM/ TaM/ YTM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Turun yliopiston kanssa);

2) Master's Degree Programme (BCBU) in Comparative Social Work (YTM); sekä

3) Master's Degree Programme (BCBU) in Health and Wellbeing in the Circumpolar Area (YTM; yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa).

7 §
Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Kansainvälisen yritysviestinnän maisteriohjelma (FM);

2) Tiedeviestinnän maisteriohjelma (FM);

3) Master's Degree Programme in Education and Globalisation (KM);

4) Master's Degree Programme in Information Technology in the Humanities, Arts and Media (FM);

5) Master's Degree Programme in Protein Science and Biotechnology (FM);

6) Master's Degree Programme in Synchrotron Radiation Based Science and Accelerator Physics (FM);

7) Master's Degree Programme (BCBU) in Environmental Engineering (DI);

8) Master's Degree Programme (BCBU) in Health and Wellbeing in the Circumpolar Area (TtM; yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa);

9) Master's Degree Programme (BCBU) in Software and System's Development in Global Environment (FM);

10) Master's Degree Programme in Nordic Technology Enhanced Learning (KM); sekä

11) Master's Degree Programme in Magnetic Resonance in Materials (FM).

8 §
Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (YTM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston sekä Turun yliopiston kanssa);

2) Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (HM/KTM);

3) Turvallisuushallinnon maisteriohjelma (HM; yhteistyössä Turun yliopiston kanssa);

4) Visuaalisen journalismin maisteriohjelma (YTM; yhteistyössä Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa);

5) Master's Degree Programme in Health Sciences (Public Health) (TtM; yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa);

6) Master's Degree Programme in Health Sciences (International Health) (TtM);

7) Master's Degree Programme in Higher Education (HM);

8) Master's Degree Programme in Social Sciences (YTM);

9) Ammattikasvatuksen maisteriohjelma (KM);

10) Master's Degree Programme in Bioinformatics (FM; yhteistyössä Turun yliopiston kanssa);

11) Korkeakouluhallinnon ja johtamisen maisteriohjelma (HM);

12) Master's Degree Programme in Public Economics and Public Finance (HM/KTM);

13) Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma (YTM);

14) Master's Degree Programme (CBU) in International Relations (YTM); sekä

15) Arkistonhallinnan maisteriohjelma (FM; yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa).

9 §
Turun yliopisto

Turun yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Master's Degree Programme in Futures Studies (KTM);

2) Master's Degree Programme in Global IT Management (KTM);

3) Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM);

4) Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma (KTM);

5) Master's Degree Programme in Global Innovation Management (KTM);

6) Master's Degree Programme in Management of Information Technology (KTM);

7) Master's Degree Programme in Creative Business Management (KTM; yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa);

8) Oikeussosiologian ja kriminologian maisteriohjelma (OTM, VTM; yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa);

9) Terveyden biotieteiden maisteriohjelma (FM);

10) Master's Degree Programme in Baltic Sea Region Studies (FM);

11) Master's Degree Programme in Environmental Sciences (FM);

12) Master's Degree Programme in Information Technology (FM/DI);

13) Master's Degree Programme in Institutions and Social Mechanisms (VTM);

14) Master's Degree Programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems (KM);

15) Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma (FM);

16) Master's Degree Programme in Asian Studies (VTM);

17) Master's Degree Programme in Bioinformatics (FM; yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa);

18) Master's Degree Programme in European Heritage, Digital Media and the Information Society (FM);

19) Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (FM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston sekä Tampereen yliopiston kanssa);

20) Master's Degree Programme in Biomedical Imaging (FM; yhteistyössä Åbo Akademin kanssa); sekä

21) Master's Degree Programme in Embedded Computing (DI; yhteistyössä Åbo Akademin kanssa).

10 §
Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Master's Degree Programme in Finance (KTM);

2) Master's Degree Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration (FM/HM); sekä

3) Master's Degree Programme in International Business (KTM).

11 §
Åbo Akademi

Åbo Akademissa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (PM);

2) Master's Degree Programme in Chemical Engineering (DI);

3 Master's Degree Programme in Electronic and Mobile Commerce (EM);

4 Master's Degree Programme in International Human Rights Law (PM);

5) Master's Degree Programme in Biomedical Imaging (FM; yhteistyössä Turun yliopiston kanssa); sekä

6) Master's Degree Programme in Embedded Computing (DI; yhteistyössä Turun yliopiston kanssa).

12 §
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Master's Degree Programme in Information Technology (DI; yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa);

2) Master's Degree Programme (CBU) in Business and Administration (KTM);

3) Master's Degree Programme (CBU) in Forestry and Environmental Engineering (DI; yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa); sekä

4) Master's Degree Programme (CBU) in Information and Communication Technology (DI; yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa).

13 §
Svenska handelshögskolan

Svenska handelshögskolanissa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Master's Degree Programme in Real Estate Investment and Finance (EM; yhteis-työssä Aalto-yliopiston kanssa); sekä

2) Master's Degree Programme in Intellectual Property Law (EM).

14 §
Kuvataideakatemia

Kuvataideakatemiassa voi suorittaa seuraavan maisteriohjelman:

1) Taideteoreettinen maisteriohjelma (KuM).

15 §
Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Taidehallinnon maisteriohjelma (Master's Degree Programme in Arts Management) (MuM);

2) Master's Degree Programme in Early Music (MuM); sekä

3) Master's Degree Programme in Global Music (GLOMAS) (MuM).

16 §
Teatterikorkeakoulu

Teatterikorkeakoulussa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma (TeM);

2) Koreografin maisteriohjelma (tanssit. maist.);

3) Nordiska Magisterprogrammet (TKM);

4) Tanssijan maisteriohjelma (tanssit. maist.);

5) Tanssinopettajan maisteriohjelma (tanssit. maist.); sekä

6) Teatteriopettajan maisteriohjelma (TeM).

17 §
Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Kalustesuunnittelun maisteriohjelma (TaM);

2) Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma (TaM);

3) Tilasuunnittelun maisteriohjelma (TaM);

4) Kuvataiteiden maisteriohjelma (TaM);

5) Uuden median maisteriohjelma (Master's Degree Programme in New Media) (TaM);

6) Visuaalisen journalismin maisteriohjelma (TaM; yhteistyössä Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa);

7) Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma (TaM);

8) Ympäristötaiteen maisteriohjelma (Master's Degree Programme in Environmental Art) (TaM);

9) Master's Degree Programme in ePedagogy Design (TaM);

10) Master's Degree Programme in Sound in New Media (TaM);

11) Master's Degree Programme in Creative Business Management (TaM; yhteistyössä Turun yliopiston kanssa);

12 Ympäristötekniikan DI-ohjelma (DI);

13) Master's Degree Programme in Space Science and Technology (DI);

14) Master's Degree Programme in Security and Mobile Computing (DI); sekä

15) Master's Degree Programme in Minerals and Environmental Engineering EMMEP (DI);

16) Master's Degree Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (DI); sekä

17) Master's Degree Programme in Computational and Systems Biology (DI).

18 §
Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillisessä yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Master's Degree Programme in Biomedical Engineering (DI);

2) Master's Degree Programme in Machine Automation (DI);

3) Master's Degree Programme in Radio Frequency Electronics (DI);

4) Master's Degree Programme in Science and Bioengineering (DI);

5) Master's Degree Programme in Materials Science (DI); sekä

6) Master's Degree Programme in Information Technology (DI).

19 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan yliopistojen maisteriohjelmista annettu opetusministeriön asetus (1665/2009).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Opetusneuvos
Birgitta Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.