1304/2010

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1213/2007) liitteet 1 ja 2, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1076/2009, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2010.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2010 vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa ja vuodelta 2010 toimitettavassa vastuunjaossa.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Matemaatikko
Harri Isokorpi

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.