1253/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1234/2009) 2 ja 3 § seuraavasti:

2 §
Valtion osuuden ennakon maksaminen

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään kuusi pankkipäivää ennen 1 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjä maksupäiviä ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan kyseisenä maksupäivänä maksettavien kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava ilmoitukseen perustuva valtion osuuden ennakko (etuusennakko) Kansaneläkelaitokselle viimeistään kolme pankkipäivää ennen etuuksien maksupäivää.

Sosiaali- ja terveysministeriön on kunkin kuukauden toisen etuusennakon yhteydessä maksettava Kansaneläkelaitokselle:

1) Kansaneläkelaitoksen tekemään arvioon perustuva valtion osuuden ennakko kansaneläkerahastosta maksettavista toimintakuluista ja työkyvyttömyyden arviointikuluista (kuluennakko); ja

2) valtion osuuden ennakko kansaneläkerahastosta maksettavista maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) mukaisista perusturvaosuuteen katsottavista eläkekuluista.

Kuluennakot maksetaan yhtä suurina kuukausierinä, jollei ole erityistä syytä poiketa tästä.

3 §
Valtion osuuden ennakkojen tarkistaminen

Kalenterikuukautena maksettujen kansaneläkelain mukaisten etuuksien yhteismäärän ja niiden kattamiseksi maksettujen etuusennakkojen erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden toista etuusennakkoa määrättäessä.

Kalenterikuukautena maksettujen 2 §:n 2 momentissa tarkoitettujen kulujen ja niiden kattamiseksi maksettujen valtion osuuden ennakkojen erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden valtion osuuden ennakkoja määrättäessä. Toimintakulujen ennakkoa tarkistettaessa erotuksesta vähennetään maksukuukauden aikana kansaneläkerahastoon kertyneet sijoitus- ja muut tuotot.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle valtion osuuden ennakon tarkistamisessa tarvittavat tiedot viimeistään kuusi pankkipäivää ennen valtion osuuden ennakon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden toista kansaneläkkeiden maksupäivää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tarkistettaessa vuonna 2010 maksettuja valtion osuuden ennakkoja sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Neuvotteleva virkamies
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.