1232/2010

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1044/2005) uusi 6 a § seuraavasti:

6 a §

Valtio maksaa Suomen Vientiluotto Oy:lle hallinnointipalkkiota vuosittain korontasaustoiminnan hallinnoinnista aiheutuneiden kustannusten sekä asiakkaiden maksamista palkkioista ja korontasaukseen allokoidun oman pääoman sijoitustuotoista saatujen tulojen perusteella seuraavasti:

+ Asiakkaiden maksamat palkkiot

+ Korontasaustoimintaan allokoidun oman pääoman sijoitustuotot

- Korontasaustoiminnan kulut

= Korontasaustoiminnan hallinnollinen tulos

Siltä osin kun korontasaustoiminnan hallinnoinnin tulos muodostuu tilinpäätösvuodelta alijäämäiseksi, valtio korvaa alijäämän Suomen Vientiluotto Oy:lle.

Hallinnointipalkkio maksetaan Suomen Vientiluotto Oy:n antaman selvityksen perusteella kuukauden kuluessa yhtiön vuositilinpäätöksen valmistumisesta ja selvityksen toimittamisesta. Selvitys laaditaan yhtiön vuositilinpäätökseen perustuen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Christina Snellman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.