1209/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja näkövammaisten kirjastosta annetun lain (638/1996) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on edellinen laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Näkövammaisten kirjastosta annetun lain (638/1996) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksuttomia lainauspalveluja ovat:

1) kirjaston omista kokoelmista annetut lainat yksityishenkilöille, kirjastoille ja muille laitoksille;

2) lainaus ulkomailta ja ulkomaille;

3) kirjaston perusluetteloiden jakelu asiakkaille; sekä

4) opastus- ja neuvontapalvelut sekä tiedonhaut kirjastossa käytettävissä olevista tietokannoista.

Lainojen toimittaminen asiakkaalle on maksutonta.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Jollei 1 §:stä muuta johdu, suoritteita, jotka kirjasto hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaan, ovat oppimateriaalipalvelut.

Näkövammaisten kirjasto perii kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) perusopetukseen kuuluvat oppikirjat: äänikirja 26 euroa, puhesynteesi- tai yhdistelmäkirja 26 euroa, pistekirja 40 euroa, elektroninen kirja ilman kohokuvaliitteistöä 20 euroa, elektroninen kirja ja kohokuvaliitteistö 40 euroa, kohokuvasto 46 euroa;

2) lukiokoulutukseen ja muuhun toisen asteen koulutukseen kuuluvat oppikirjat; äänikirja 18 euroa, puhesynteesi- tai yhdistelmäkirja 18 euroa, pistekirja 18 euroa, elektroninen kirja ilman kohokuvaliitteistöä 18 euroa, elektroninen kirja ja kohokuvaliitteistö 36 euroa, kohokuvasto 46 euroa;

3) pääsykokeiden ja muiden koetekstien pisteitys ja tulostus 1,3 euroa pistekirjoitussivulta;

4) muun oppimateriaalin pisteitys ja tulostus: oppitunnilla jaettava monistemateriaali 1,3 euroa pistekirjoitussivulta, irrallinen kohokuvasivu 2―3,5 euroa ja kohokuvasto 46 euroa.

Lisäksi kirjasto voi periä 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä aiheutuvat kustannukset.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) äänikirjojen, pistekirjojen, elektronisten kirjojen ja muun erityisaineiston myynti, jolloin näkövammaisten tai muiden lukemisesteisten käyttöön tarkoitetun kirjan hintaan ei sisällytetä alkuperäiskappaleen valmistuskuluja, jos kirja on tuotettu kirjaston lainauskokoelmaan tai oppimateriaaliksi 2 §:n mukaisesti, vaan siitä peritään kirjakopion omakustannusarvon suuruinen maksu, kuitenkin vähintään vastaavan painetun kirjan arvon suuruinen maksu;

2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet;

3) äänitys- ja pisteityspalveluiden myynti;

4) koulutus- ja konsultointipalvelut;

5) tilojen ja laitteiden vuokraus;

6) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää näkövammaisten kirjasto ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Vanhempi hallitussihteeri
Joni Hiitola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.