1202/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä,

muutetaan valtion taideteostoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (620/2001) 1, 2 ja 4 §, sellaisina kuin niistä on 1 § osaksi asetuksessa 1042/2009 ja 4 § osaksi asetuksessa 724/2006, seuraavasti:

1 §
Toimikunnan toimiala ja asema

Taideteosten hankkimiseksi ja sijoittamiseksi valtion kiinteistöihin ja valtion käytössä oleviin rakennuksiin on Valtion taidemuseon yhteydessä valtion taideteostoimikunta.

Taideteoksia voidaan hankkia ja sijoittaa myös Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan unionin, Pohjoismaiden neuvoston, valtion liikelaitosten, sellaisten osakeyhtiöiden, joissa valtiolla on määräämisvalta, sekä valtionavustusta saavien yleishyödyllisten yhteisöjen ja yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitettujen yliopistojen kiinteistöihin ja niiden käytössä oleviin rakennuksiin. Taideteoksia voidaan sijoittaa myös ulkomailla oleviin tässä pykälässä tarkoitettuihin tiloihin.

2 §
Tehtävät

Taideteostoimikunnan tehtävänä on:

1) suunnitella ja päättää, mitä taideteoksia hankitaan ja mihin paikkaan ne sijoitetaan;

2) tarvittaessa järjestää kilpailu taideteoksen tai -teosten hankkimiseksi;

3) huolehtia tilausten tekemisestä ja teosten ostamisesta;

4) huolehtia taideteosten sijoittamisesta paikoilleen;

5) huolehtia valtion taidekokoelman kunnosta ja sen asianmukaisesta luetteloimisesta.

Toimikunta voi taideteoksien hankkimisessa ja niiden kunnosta huolehtimisessa käyttää apunaan asiantuntijoita.

4 §
Toiminnan järjestäminen

Taideteostoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Toimikunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Valtion taidemuseo huolehtii taideteostoimikunnan hallinnosta.

Toimikunta päättää muusta toimintansa järjestämisestä.

Toimikunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota sen mukaan kuin opetus- ja kulttuuriministeriö päättää. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Neuvotteleva virkamies
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.