1201/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä,

muutetaan taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen (1105/1991) 11 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1237/2007, seuraavasti:

11 §

Taiteen keskustoimikunnan hallintotoimiston tehtävänä on:

1) hoitaa taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien, alueellisten taidetoimikuntien ja taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain (328/1967) 1 a §:ssä tarkoitettujen lautakuntien yleistä hallintoa ja tehdä aloitteita näiden toiminnan kehittämiseksi;

2) huolehtia keskustoimikunnassa, valtion taidetoimikunnissa ja taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a §:ssä tarkoitetuissa lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta;

3) hoitaa työjärjestyksessä määrätyt muut tehtävät.

Keskustoimikunta voi ottaa käsiteltäväkseen hallintotoimistolle kuuluvan asian, jos asia on laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Neuvotteleva virkamies
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.