1188/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2011

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 § nojalla:

1 §
Kilohailin ja silakan kalastus Itämeren pääaltaalla

Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset saavat kalastaa kilohailia tai silakkaa vuonna 2011 ICES:n osa-alueilla 22―28 ja leveysasteen 59°30′N eteläpuolella osa-alueella 29 siten, että kaikkien Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten kyseisiltä alueilta kalastama kilohailisaalis on yhteensä enintään 3 000 tonnia.

2 §
Pienimuotoinen kohdennettu silakan troolikalastus

Suomessa rekisteröidyt tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituiset kalastusalukset saavat harjoittaa silakan kohdennettua troolikalastusta ICES:n osa-alueilla 22―27 sen jälkeen kun 1 §:ssä säädetty kilohailin enimmäissaalis on täyttynyt ja kalastus on 1 §:ssä tarkoitetulla alueella muutoin kielletty. Silakan kohdennetussa troolikalastuksessa tulee käyttää vähintään 32 millimetrin silmäkoon trooliperää.

Tämän pykälän mukainen silakan kohdennettu troolikalastus saa jatkua kunnes siihen osallistuneiden alusten kilohailisaalis on yhteensä enintään 300 tonnia.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.