1184/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan valtioneuvoston kansliasta 4 päivänä huhtikuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (393/2007) 2 § ja 8 §:n 1 momentin 6 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksessa 20/2009, 8 §:n 1 momentin 6 kohta asetuksessa 1491/2007 ja 8 §:n 2 momentti asetuksessa 302/2008, seuraavasti:

2 §
Valtioneuvoston kanslian alaiset valtio-omisteiset yhtiöt

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat yhtiöt:

Altia Oyj, Arek Oy, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Kasvinjalostus Oy, Destia Oy, Edita Oyj, Ekokem Oy Ab, FCG Finnish Consulting Group Oy, Fingrid Oyj, Finnair Oyj, Fortum Oyj, Gasum Oy, Governia Oy, Helsinki Business and Science Park Oy Ltd, Itella Oyj, Kemijoki Oy, Motiva Oy, Neste Oil Oyj, Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy, Patria Oyj, Rahapaja Oy, Raskone Oy, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Suomen Lauttaliikenne Oy, Suomen Siemenperunakeskus Oy, Suomen Viljava Oy, Vapo Oy sekä VR-Yhtymä Oy.

8 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


6) tietopalvelupäälliköllä, finanssineuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, tietohallintopäälliköllä, henkilöstön kehittämispäälliköllä, viestintäpäälliköllä, talouspäälliköllä, turvallisuuspäälliköllä, johtavalla viestintäasiantuntijalla, erityisasiantuntijalla, johtavalla terminologilla, johtavalla tietoasiantuntijalla, kriisiviestinnän koordinaattorilla, tilannekuvakoordinaattorilla, EU-erityisasiantuntijalla ja EU-tiedottajalla ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä


Osaston johtajana toimivalta virkamieheltä, yksikön johtajana toimivalta virkamieheltä ja talousneuvoston sihteeristön päälliköltä edellytetään käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta sekä EU-sihteeristön apulaispäälliköltä, viestintäpäälliköltä ja henkilöstön kehittämispäälliköltä käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Pääministeri
Mari Kiviniemi

Hallitusneuvos
Kari Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.