1174/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimii seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, jonka tavoitteena on edistää seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia sekä toimijoiden välistä yhteistyötä.

2 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehitystä ja tehdä ehdotuksia hyvinvoinnin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja merkittävistä seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevista hankkeista ja esityksistä;

2) tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin parantamiseksi;

3) edistää seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin merkitystä ja arvostusta yhteiskunnassa; sekä

4) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät.

3 §
Neuvottelukunnan asettaminen ja kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan maa- ja metsätalousministeriön esityksestä.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 12 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla tunnetusti kokeneita seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia ja erilaisia seura- ja harrastuseläinten pito- ja käyttömuotoja tuntevia henkilöitä. Muiden jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa seura- ja harrastuseläimiin ja niiden hyvinvointiin sekä erilaisiin seura- ja harrastuseläimillä harjoitettaviin toimintoihin liittyviä keskeisiä tahoja. Neuvottelukunnan jäsenistä ja varajäsenistä yhden tulee edustaa koiratoimintaa, yhden kissatoimintaa, yhden hevostoimintaa, yhden seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevaa tutkimusta, yhden seura- ja harrastuseläinten pitoon liittyvää etiikkaa, yhden maa- ja metsätalousministeriötä, yhden Elintarviketurvallisuusvirastoa, yhden käytännön eläinsuojeluvalvontatyötä tekevää viranomaista, yhden vapaaehtoista eläinsuojelutyötä, yhden käytännön eläinlääkintätyötä, yhden seura- ja harrastuseläinkauppiaita ja yhden kuluttajia.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja taikka muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, maa- ja metsätalousministeriö kutsuu hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Toiminnan järjestely

Neuvottelukunta voi kuulla työssään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää neuvottelukunnalle sihteerin.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille, varajäsenille ja sihteerille sekä asiantuntijoille suoritetaan matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaan.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.