1156/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,

muutetaan puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen (1319/2007) 7 §:n 1 momentin 9 kohta, 12 §:n 2 momentin 2, 3 ja 5 kohta, 14 §, 15 §:n 2 momentin 1 kohta ja 16 §.n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 1 momentin 9 kohta, 12 §.n 2 momentin 2 ja 3 kohta, 14 § ja 16 §:n 1 momentti asetuksessa 1622/2009, seuraavasti:

7 §
Puolustusvoimien virat

Puolustusvoimissa on:


9) kirjastonjohtajan, laskentapäällikön, museonjohtajan, proviisorin, puolustusvoimien asessorin, puolustusvoimien ylieläinlääkärin, räjähdysainetarkastajan ja tutkimusjohtajan virka;


12 §
Erityiset kelpoisuusvaatimukset muihin puolustusvoimien virkoihin

Lisäksi vaaditaan:


2) tutkimusjohtajalta ja osastonjohtajalta virkaan soveltuva tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys tutkimustyöhön ja sen johtamiseen;

3) professorilta ja sotilasprofessorilta tieteellinen pätevyys, opetustaito ja käytännön perehtyneisyys tehtäväalaan;


5) muulta 7 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohdassa mainitun viran haltijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

14 §
Arvonimet

Tutkimusjohtajalla ja osastonjohtajalla voi olla professorin arvonimi. Arvonimen myöntää virkaan nimittävä viranomainen.

15 §
Virkaan nimittäminen

Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin puolustusvoimien virkoihin nimittää:

1) tutkimusjohtajan, osastonjohtajan, professorin ja puolustusvoimien asessorin puolustusministeriö;


16 §
Viran haettavaksi julistaminen

Sen lisäksi, mitä puolustusvoimista annetun lain 38 a §:ssä säädetään, pääesikunta julistaa haettavaksi erikoislääkärin, erikoistutkijan, kirjastonjohtajan, museonjohtajan, osastonjohtajan, osastopäällikön, professorin, puolustusvoimien asessorin, räjähdysainetarkastajan, sotilasprofessorin, toimistopäällikön ja tutkimusjohtajan virat.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.