1149/2010

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla seuraavasti:

1 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka matkailun edistämiskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat tilauksesta tai muusta toimeksiannosta tuotetut:

1) asiantuntija-, konsultti- ja suunnittelupalvelut;

2) henkilöstön käyttö virkatehtäviin hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- tai muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee edistämiskeskuksen maksutonta toimintaa;

3) toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille; ja

4) muut edistämiskeskuksen toimialaan kuuluvat palvelut.

Lisäksi liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat kampanjajulkaisujen ilmoitusmyynti sekä palvelut, joita edistämiskeskus tuottaa tilauksesta tai muusta toimeksiannosta yhteisrahoitteisten messujen ja kampanjoiden yhteydessä niihin osallistuville.

2 §
Erinäiset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää edistämiskeskus ottaen huomioon, mitä viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013 saakka.

Tätä asetusta sovelletaan voimaantulon jälkeen tilattuihin suoritteisiin.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Päivi Marttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.