1139/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (405/2003) 2 ja 4―6 §, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 1372/2009, seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Liikennevirasto;

2) Liikenteen turvallisuusvirasto;

3) Viestintävirasto;

4) Ilmatieteen laitos;

5) Saimaan kanavan hoitokunta;

6) Finavia Oyj;

7) Finnpilot Pilotage Oy;

8) Arctia Shipping Oy;

9) Meritaito Oy; ja

10) Liikenneturva.

4 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, osastopäälliköitä sekä muita virkamiehiä. Lisäksi ministeriöön voidaan ottaa myös työsopimussuhteista henkilöstöä.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

5 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, osastopäälliköllä, yksikön päällikkönä toimivalla hallintojohtajalla, talousjohtajalla, viestintäjohtajalla, finanssineuvoksella, kansainvälisten asioiden neuvoksella, liikenneneuvoksella, merenkulkuneuvoksella, viestintäneuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä sekä hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään;

2) yksikön päällikkönä toimivalla rakennusneuvoksella ja yli-insinöörillä ylempi korkeakoulututkinto, jonka tulee olla sen lisäksi mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään diplomi-insinöörin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) muulla kuin yksikön päällikkönä toimivalla finanssineuvoksella, kansainvälisten asioiden neuvoksella, liikenneneuvoksella, merenkulkuneuvoksella, rakennusneuvoksella, viestintäneuvoksella, yli-insinöörillä ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Rakennusneuvoksella ja yli-insinöörillä ylemmän korkeakoulututkinnon tulee olla diplomi-insinöörin tutkinto.

6 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa.

Osastopäällikön, hallitusneuvoksen, hallintojohtajan, talousjohtajan, viestintäjohtajan, rakennusneuvoksen, liikenneneuvoksen, viestintäneuvoksen, finanssineuvoksen, merenkulkuneuvoksen, kansainvälisten asioiden neuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Yli-insinöörin nimittää valtioneuvosto.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisenhenkilöstön ottaa ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Kansliapäällikkö
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.